Zorgboerderij Breukelaar   

omdat iedereen uniek is!

Algemene Informatie

 

Tijden
  
De zorgboerderij is het hele jaar geopend van Dinsdag t/m Zaterdag, met uitzondering van de feestdagen. 
Een dagdeel loopt bij ons van 09:00 uur tot 13:00 uur of van 13:00 uur tot 17:00 uur. Ook hebben we op de dinsdag en de vrijdag naschoolse dagbesteding voor de kindergroep tot 18 jaar. Op deze dagen zijn we geopend tot 19:00 en eten de deelnemers mee.

  
Huisregels
  
Er zijn diverse huisregels op de zorgboerderij, deze zijn samen met de deelnemers opgesteld.
De huisregels hangen ter herinnering in de kantine en tijdens een eerste bezoek krijgen mensen ze altijd mee.
Gedrag, veiligheid en Hygiëne zijn enkele onderwerpen die hierin aan bod komen.

  
Gesprekken
  
Wanneer een deelnemer begint zal er eerst een kennismakingsgesprek plaats vinden. In dit gesprek bespreken we onder andere het doel van het bezoek van de zorgboerderij en andere belangrijke gegevens.
  
Na een half jaar zullen we een eerste evaluatie gesprek houden. Dit om bij elkaar te komen hoe het gaat op de boerderij en of er nog wensen/klachten zijn. Tevens kunnen de doelen aangepast worden.

Na het eerste evaluatie gesprek zullen we ook afspreken wanneer de opvolgende gesprekken zullen zijn. Normaal gesproken vindt een evaluatie gesprek 1 x per jaar plaats, indien nodig natuurlijk vaker.

  
Overeenkomst

Voor de deelnemers met een PGB hebben wij een overeenkomst opgesteld. Wanneer u besluit om voor onze zorgboerderij te kiezen wordt deze overeenkomst gezamenlijk ingevuld. Hierin worden onder andere de doelen en werkzaamheden vast gelegd.
Voor deelnemers met zorg in natura(ZIN) zijn we onderaannemer van verschillende stichtingen. Neem voor meer informatie hierover contact op met ons.

  
Vakantie's
  
Op feestdagen zijn we gesloten. Het is mogelijk om in de schoolvakantie's de zorgboerderij op meerdere dagen te bezoeken. Dit gaat dan in overleg. Aan het begin van het jaar ontvangt iedereen een overzicht van de dagen dat de zorgboerderij gesloten is.
  
Afmelden
  
Wanneer de deelnemer om welke reden dan ook de zorgboerderij niet bezoekt op afgesproken dagen willen we dit graag weten. U kunt dit dan 2 werkdagen voor de dag van opvang doorgeven door te bellen of mailen naar de zorgboerderij.
  
De kosten
  
Mocht u geïnteresseerd zijn in onze zorgboerderij kunt u over de kosten contact op nemen met Susanne Stevens.