Zorgboerderij Breukelaar   

omdat iedereen uniek is!

De Zorg

We bieden dagbesteding, dagopvang en naschoolse opvang (eventueel in combinatie met noodzakelijk zorgvervoer) aan jeugd, jongeren en (jong) volwassenen. Dit kan zijn in de vorm van groepsbegeleiding of individuele begeleiding. We hebben een kleinschalige, huiselijke dagbesteding waar beleven en een ontspannen dag hebben voorop staat.  

Daarnaast bieden we ook ambulante begeleiding voor thuis. 

Het team van de dagbesteding en het ambulante begeleidingsteam zijn dezelfde mensen waardoor er altijd bekende begeleiders op de groep staan of bij u thuis komen. 

Onze doelgroepen zijn:

Verstandelijke beperking(VG), Licht verstandelijke beperking (LVG), Psychische of psycho sociale hulpvragen, Gedragsproblematiek (zoals bv Autismespectrumstoornis (ASS), Kinderen(4 tot 12 jaar), Jeugdigen(12 tot 18 jaar), (jong)Volwassenen(vanaf 18 jaar), Speciaal onderwijs, Niet aangeboren hersenletsel. 

Zorgvormen die we bieden zijn:

  • Crisisopvang, 
  • Begeleiding groep WMO, WLZ en Jeugd.
  • Individuele begeleiding WMO, WLZ en Jeugd
  •  Ambulante begeleiding Jeugd, WMO,WLZ 
  • Leerwerkplekken (WMO,WLZ en Jeugd)

Wij hebben op moment geen wachtlijst.

Team zorgboerderij Breukelaar

Ons team bestaat uit 4 begeleiders (HBO en MBO'ers), een aantal vrijwilligers en onze kwaliteitsondersteuners (HBO'ers). 

Foto's en beschrijvingen van wie wat doet volgen nog. 

Zorgplan

Wanneer een deelnemer bij ons start stellen we samen met het netwerk van de deelnemer een zorgplan op. Hierin komen o.a. de doelen van de deelnemer te staan. Dit alles staat in het ECD (elektronisch cliënten dossier) van de deelnemer. Ook de  evaluaties en dagrapportage 's worden hierin gezet door de begeleiding. U kunt als deelnemer of ouder/verzorger meekijken in dit dossier en berichten sturen naar de begeleiding. 


Kwaliteit

Kwaliteitskeurmerk en klachtenregeling

Wij zijn als zorgboerderij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Het keurmerk dat de federatie heeft ontwikkeld heet 'Kwaliteit laat je zien!' Door middel van dit keurmerk kunnen wij aantoonbaar laten zien dat wij aan kwaliteit werken en we voldoen aan de wet en regelgeving.  Hier doen we jaarlijks verslag van door middel van een jaarverslag. Dit jaarverslag, de klachtenregistratie en andere informatie over dit keurmerk kunt u vinden op: https://www.kljz.nl/keurmerkregister

Wij hebben voor onze deelnemers een klachtenregeling. Deze is te vinden op https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderij-breukelaar door te zoeken op zorgboerderij Breukelaar. 

Tevens werken wij met verschillende protocollen zoals bijvoorbeeld een privacy protocol, om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de privacy wetgeving. Wanneer u op de zorgboerderij komt voor dagbesteding krijgt u een informatie mapje met alle protocollen en informatie.Financieël

De financiering van de zorg op onze zorgboerderij loopt via de verschillende gemeenten en het zorgkantoor. De financiering kan via Zorg in Natura(ZIN) en Persoonsgebonden Budget(PGB). Deze financiering wordt door de verschillende gemeentes verleend door middel van een zorgindicatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. Daarnaast is er vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ) ook een indicatie voor dagbesteding en begeleiding. Dit wordt uitgevoerd door het CIZ en het zorgkantoor.


Dit alles doen we in onderaanneming van de Coöperatie Boer en Zorg. Diensten de de Coöperatie boer en zorg o.a. voor ons verzorgt zijn het afsluiten van de zorgcontracten en de verantwoording van de zorgcontracten met de gemeentes en het zorgkantoor. Ook ict ondersteuning, belangenbehartiging, uitwisseling van kennis en ervaring, geven van informatie en advies en cursusaanbod toegespitst op kleinschalige zorg. Voor meer info: www.cooperatieboerenzorg.nl 
Ook werken we samen met meerdere stichtingen en lokale scholen voor speciaal onderwijs. 

E-mailen
Bellen