Zorgboerderij Breukelaar   

omdat iedereen uniek is!

De Zorg 

We bieden dagbesteding, dagopvang en naschoolse opvang (eventueel in combinatie met noodzakelijk zorgvervoer) aan jeugd, jongeren en (jong) volwassenen. Dit kan zijn in de vorm van groepsbegeleiding of individuele begeleiding. We hebben een kleinschalige, huiselijke dagbesteding waar beleven en een ontspannen dag hebben voorop staat.  

Daarnaast bieden we ook ambulante begeleiding voor thuis. 

Het team van de dagbesteding en het ambulante begeleidingsteam zijn dezelfde mensen waardoor er altijd bekende begeleiders op de groep staan of bij u thuis komen. 

Onze doelgroepen 

Verstandelijke beperking(VG), Licht verstandelijke beperking (LVG),Psychische of psycho sociale hulpvragen, Gedragsproblematiek (zoals bv Autismespectrumstoornis (ASS), Kinderen(4 tot 12 jaar), Jeugdigen(12 tot 18 jaar), (jong)Volwassenen(vanaf 18 jaar), Speciaal onderwijs, Niet aangeboren hersenletsel. 

De zorgvormen 

  • Begeleiding groep WLZ en Jeugd.
  • Individuele begeleiding WLZ en Jeugd
  • Ambulante begeleiding WLZ en Jeugd
  • Leerwerkplekken WLZ en Jeugd

Wij zitten op dit moment voor de dagbesteding vol, hiervoor werken we met een wachtlijst. Om te weten hoe lang een wachtlijst is voor een specifieke dag is het verstandig om even telefonisch contact op te nemen. Zo kunnen we persoonlijk toelichten wat en wanneer er mogelijk is. Wel hebben we nog plek voor ambulante begeleiding aan huis. Voor meer info hierover graag telefonisch contact opnemen.

Zorgplan

Wanneer een deelnemer bij ons start stellen we samen met het netwerk van de deelnemer een zorgplan op. Hierin komen o.a. de doelen van de deelnemer te staan. Dit alles staat in het ECD (elektronisch cliënten dossier) van de deelnemer. Ook de  evaluaties en dagrapportage 's worden hierin gezet door de begeleiding. U kunt als deelnemer of ouder/verzorger meekijken in dit dossier en berichten sturen naar de begeleiding

Kwaliteitskeurmerk "kwaliteit laat je zien"

Wij zijn als zorgboerderij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg. Het keurmerk dat de federatie heeft ontwikkeld heet 'Kwaliteit laat je zien!' Door middel van dit keurmerk kunnen wij aantoonbaar laten zien dat wij aan kwaliteit werken en we voldoen aan de wet en regelgeving.  Hier doen we jaarlijks verslag van door middel van een jaarverslag. Dit jaarverslag, de klachtenregistratie en andere informatie over dit keurmerk kunt u vinden op: https://www.kljz.nl/keurmerkregister

Klachtenregeling

Wij hebben voor onze deelnemers een klachtenregeling. Deze is te vinden op https://www.zorgboeren.nl/zorgboerderij-breukelaar door te zoeken op zorgboerderij Breukelaar. 

Privacy 

Tevens werken wij met verschillende protocollen zoals bijvoorbeeld een privacy protocol, om zo te kunnen voldoen aan de eisen van de privacy wetgeving. Zorgboerderij Breukelaar volgt het protocol op van de coöperatie Boer en Zorg. Dit protocol kunt u vinden op: https://www.cooperatieboerenzorg.nl/file/download/default/79076CB047CDA3101752759FD825D1F3/Privacy%20beleid%20cooperatie%20Boer%20en%20Zorg%20versie%204.0.pdf

Wanneer u op de zorgboerderij komt voor dagbesteding krijgt u een informatie mapje met alle protocollen en informatie.

Coöperatie Boer en Zorg

Diensten die de Coöperatie boer en zorg o.a. voor ons verzorgt zijn het afsluiten van de zorgcontracten en de verantwoording van de zorgcontracten met de gemeentes en het zorgkantoor. Ook ict ondersteuning, belangenbehartiging, geven van informatie, uitwisseling van kennis en ervaring, en advies en cursusaanbod toegespitst op kleinschalige zorg. Voor meer info: www.cooperatieboerenzorg.nl 

De financiering van de zorg op onze zorgboerderij loopt via de coöperatie Boer en Zorg. Zij besteden bij de volgende gemeentes voor ons aan:

Het sociaal domein Achterhoek dit zijn de gemeentes ( Oude IJsselstreek, Doetinchem, Brockhorst, Aalten, Berkeland, Montferland, Oost Gelre, Winterswijk) en in Centraal Gelderland ( Doesburg en Zevenaar).  De financiering loopt via Zorg in Natura(ZIN). Deze financiering wordt door de verschillende gemeentes verleend door middel van een zorgindicatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. 

Daarnaast is het ook mogelijk om via de coöperatie vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ) dagbesteding en/of individuele begeleiding te krijgen op de zorgboerderij.

Welke producten wij bieden is te lezen bij de zorgvormen. 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Zorg afnemen via PGB kan ook, dit gebeurt rechtstreeks via de zorgboerderij. Neem hiervoor contact op met de zorgboerderij. 

Overige samenwerkingen

Ook werken we samen met meerdere stichtingen. In opdracht van hen verzorgen we ook dagbesteding voor deelnemers.

We werken ook samen met lokale scholen voor speciaal onderwijs voor stages en uitstroom van leerlingen.

E-mailen
Bellen