Zorgboerderij Breukelaar   

omdat iedereen uniek is!

Overig

Onze dieren

Zorgboerderij Breukelaar heeft verschillende dieren die mede verzorgd worden door onze deelnemers.
Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Honden, Katten, Konijnen, Cavia's, een Hamster, Schilpadden, Schapen, een Koe, 2 dwerg zwijntjes, een Pony, Kippen, 2 Chinchilla's

Al onze dieren houden er van om vertroeteld te worden door onze deelnemers. Het zijn dieren die met kinderen zijn opgegroeid en daar gewend aan zijn. 

Kwaliteitskeurmerk

Onze zorgboerderij heeft op 21 mei 2013 het kwaliteitswaarborg 'kwaliteit laat je zien!' van de Federatie Landbouw en zorg behaald. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen. 

Dit kwaliteitskeurmerk bestaat uit drie stappen namelijk de aanvraag van het kwaliteitssysteem, de evaluatie en het kwaliteitskeurmerk. Voor deelname aan het kwaliteitssysteem moet de zorgboerderij aangesloten zijn bij een van de leden van de Federatie Landbouw en Zorg. In ons geval hebben wij sinds begin 2011 ons aangesloten bij de vereniging van zorgboeren Oost Gelderland.

Voor de aanvraag halen we de laatste versie van de werkmap Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen van www.zorgboeren.nl. Wij vullen dan zelf ons kwaliteitssysteem in. Wanneer alle vragen zijn beantwoord en de gevraagde bijlagen klaar zijn wordt het kwaliteitssysteem ter evaluatie aangeboden. Blijkt uit de evaluatie dat alle voorwaarden op papier aantoonbaar geregeld zijn, dan volgt registratie als zorgboerderij met een positief geévalueerd kwaliteitssysteem.  

Een jaar na het verkrijgen van de positieve evaluatie hebben we via de Federatie Landbouw en Zorg een onafhankelijk beoordelaar uitgenodigd voor een bedrijfsaudit. Deze heeft onze zorgboerderij bezocht en getoetst of het kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij een positief resultaat wordt het keurmerk verleend. Deze toetsing, dient eens in de drie jaar uitgevoerd te worden. Om geregistreerd te kunnen blijven sturen we jaarlijks, in januari, een jaarverslag naar de Federatie Landbouw en Zorg.  In dit verslag moet worden beschreven wat er in de bedrijfsvoering is veranderd en welke verbeterpunten zijn uitgevoerd.

Uit een externe toets is gebleken dat het kwaliteitssysteem effectief operationeel is en voldoet aan de voorwaarden uit de werkmap Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen van de Federatie landbouw en zorg. Ons keurmerk is geldig tot mei 2016, dan dienen we een nieuwe bedrijfsaudit aan te vragen. 


Links


www.landbouwzorg.nl                                                                                                                                                           www.zorgboeren.nl                                                                                                                                         www.zorgboerenoostgelderland.nl                                                                                                     www.zorgboerderij.startpagina.nl                                                                                                                       www.zorgboerderijgids.nl                                                                                                                                                                       www.weg-wijs.com                                                                                                                                                                        www.autisme.nl                                                                                                                                                                         w
ww.intoautisme.nl